انتخاب وب سایت:
  • سمینارهای علمی اساتید پژوهشکده
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سمینارهای ارائه شده توسط هر استاد روی اسم ایشان کلیک کنید

نام و نام خانوادگی رشته گروه پژوهشی صفحه شخصی
دکتر محسن اشجاری نانوشیمی نانوساختار http://ashjari.old.kashanu.ac.ir
دکتر نفیسه  شریفی نانوفیزیک سلولهای خورشیدی http://sharifi.old.kashanu.ac.ir
دکتر احسان صادقی نانوفیزیک نانوابزار  
آقای محسن محرابی نانوفیزیک سلولهای خورشیدی http://mehrabi.old.kashanu.ac.ir
دکتر مهرداد مرادی نانوفیزیک نانوابزار http://mmoradi.old.kashanu.ac.ir
دکتر محسن مرادیان نانوشیمی نانوساختار http://moradian.old.kashanu.ac.ir
دکتر نگین معزی نانوالکترونیک نانومحاسبات http://moezzi.old.kashanu.ac.ir
دکتر نرگس نیکوفرد نانوفیزیک نانومحاسبات http://nikoofard.old.kashanu.ac.ir

تعداد بازديد از اين صفحه : 2726